บันทึกการทำงานกับ Anna-Maria Schlemmer

บันทึกการทำงานกับ Anna-Maria Schlemmer แอนนาเป็นศิลปินหุ่นเงา จากประเทศเยอรมัน ปรกติงานของแอนนาจะทำงานคนเดียว ลักษณะงานคือเขาจะตัดหุ่นเงาขนาดใหญ่วางบนหน้าจอ และจะตัดตัวละครให้เล็กพอเหมาะกับฉากแล้วเชิดหน้าฉาก ทำให้สามารถเห็นสีของวัสดุที่ใช้ได้ชัดเจนขึ้น เรื่องที่แอนนาเล่าจะแต่งขึ้นเอง หรือดัดแปลงจากนิทานหรือเรื่องเล่าของประเทศที่เธอไปทำการแสดง งานนี้พี่นาดและพี่ผึ้งเข้ามาช่วยดูแลกระบวนการทั้ง 4 วัน วันที่ 1 เราเริ่มจากแนะนำตัว และเริ่มเขียนวัสดุ อุปกรณ์ที่เรามี และเราจำเป็นต้องใช้ อ่านเพิ่มเติม

Shadow Showcase

  การแสดงโชว์เคสสั้นๆ จากการ workshop (4-8 March 2017) หุ่นเงาร่วมกับนักละครหุ่นจากเยอรมัน Anna-Maria Schlemmer เป็นการแสดงโชว์เคสสั้นๆ วันพุธที่ 8 มี.ค. นี้ เวลา 19.30 น. ที่ โรงละครพระจันทร์เสี้ยว อ่านเพิ่มเติม

Creative Movement & Body Expression Workshop

Creative Movement & Body Expression Workshop 12 มีนาคม 2560 เป็นการอบรมแบบวันเดียว (4 ชั่วโมง) เน้นเรื่องการใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหว เหมาะสำหรับนักแสดงและผู้สนใจทั่วไปที่อยากกระตุ้นการใช้ร่างกายในการแสดง – รู้จักและควบคุมร่างกาย – รู้จักการปล่อยร่างกายและตระหนักรู้ปฎิกริยาทางร่างกายผ่านการเคลื่อนไหว – ไม่กลัวที่จะผิด อ่านเพิ่มเติม

Creative Movement & Body Expression Workshop

Creative Movement & Body Expression Workshop เป็นการอบรมแบบวันเดียว (4 ชั่วโมง) เน้นเรื่องการใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหว เหมาะสำหรับนักแสดงและผู้สนใจทั่วไปที่อยากจะใช้ร่างกายในการสื่อสารเพื่อการแสดง – รู้จักและควบคุมร่างกาย – รู้จักการปล่อยร่างกายและตระหนักรู้ปฎิกริยาทางร่างกายผ่านการเคลื่อนไหว – ไม่กลัวที่จะผิด – ทดลองค้นหาการสื่อสารผ่านการเคลื่อนไหวกับโจทย์ (รับจำนวนจำกัด อ่านเพิ่มเติม

อบรมออกแบบแสง Stage Lighting Design workshop #12

อบรมออกแบบแสง Stage Lighting Design workshop #12 6-9 เมษายน 2560 พระจันทร์เสี้ยวการละครจัดอบรมออกแบบแสงละครเวที (ครั้งที่ 12) สำหรับผู้สนใจงานออกแบบแสงละครเวทีและการแสดงบนเวที โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการทำงานด้านนี้มาก่อน การอบรมจะเริ่มพื้นฐานจากทฤษฎี พร้อมปฏิบัติงานจริง แบบ 4 วันเต็ม ที่โรงละครพระจันทร์เสี้ยว อ่านเพิ่มเติม