Home

ขอชื่อสุธีสามสี่ชาติ

ชาติที่แล้ว สุธี มีชื่อว่า สุธี
ก่อนชาติที่แล้ว สุธี ก็ชื่อ สุธี
ชาตินี้ สุธี ก็ดันชื่อ สุธี ซะอีก
ชาติหน้าถ้า สุธี จะยังชื่อ สุธี อยู่ เราก็คงไม่แปลกใจหรอก สุธี

ละครเวที “ขอชื่อสุธีสามสี่ชาติ” ดัดแปลงจากบทประพันธ์ “สุธี”
ของ…ประภาส ชลศรานนท์

สู่ละครเวทีสามสี่เรื่องสั้นโดย…TVmunk

แสดงชาตินี้
8-11 และ 15-18 มีนาคม 55
เวลา 19.00 น. เสาร์-อาทิตย์เพิ่มรอบ 14.00 น.
แสดงที่ BLUEBOX STUDIO @ M Theatre
บัตรราคา 350 บาท
จองบัตรที่ http://www.bananabooking.com

พิเศษ!!! มากันสามสี่คน ลดเหลือคนละ 300 บาท

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s