Home

Workshop ทางด้านศิลปะการแสดง เรื่อง body alphabets และ view points จากอาจารย์ต่างประเทศ

โปรแกรมที่ 1 : The Body alphabets ดำเนินการอบรมโดย Jorge Parente
วันที่ 4-10 june 2012
ว่าด้วยเรื่องของการค้นหาเอกลักษณ์ทางด้านการใช้เสียงของตนเองผ่านการฝึกฝนทางด้านเสียงและร่ากาย  การอบรมจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้ร่างกาย (The Physical actions) ในกระบวนการที่เรียกว่า “Body Alphabets” ซึ่งพัฒนาโดย Zygmunt Molik (1930-2010) ผู้ร่วมก่อตั้ง The Laboratory Theatre of Grotowski และเป็นนักแสดงละครอาชีพมากว่า 25 ปี รวมทั้งยังเป็นผู้นำการฝึกสอนการร้องที่ The Laboratory Theatre of Wrocaw (Poland) ภายใต้การดูแลของ Jerzy Grotowski ดำเนินการอบรมโดย Jorge Parente นักแสดง นักการละคร และ ผู้สืบทอดเจตนารมณ์ที่ทำงานเคียงข้าง Molik โดยโปรแกรมนี้เป็นการอบรมที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดมาแล้วทั้งในประเทศในฝรั่งเศสและหลายแห่งในโลก

โปรแกรมที่ 2 : An Introduction to Viewpoints Techniques ดำเนินการอบรมโดย Nicolau Antunes
วันที่ 12-18 june 2012
เป็นการอบรมที่ว่าด้วยกระบวนการที่เรียกว่า Viewpoints ซึ่งก่อตั้งและพัฒนาโดยนักออกแบบท่าเต้น Mary Overlie ในช่วงปี 1970 เพื่อให้นักแสดงได้จัดการกับปัจจัยสำคัญทางการแสดง คือ เรื่องของ “เวลาและพื้นที่ว่าง” ซึ่งจากรากฐานทางการเต้นร่วมสมัย แนวคิดนี้ได้พัฒนามาสู่กระบวนการละครโดย Anne Bogart นักการละครผู้มีชื่อเสียง ทั้งนี้กระบวนการอบรมจะตั้งอยู่บนเทคนิคแบบ Improvisation และ Theatre Sports เพื่อให้นักแสดงพัฒนาองค์ประกอบด้านการฟัง การอยู่กับปัจจุบัน ความเชื่อใจ และความสัมพันธ์กับที่ว่าง ไปยังแนวคิดของการแสดงที่เชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวและท่าทางต่างๆ การอบรมนี้จะเน้นให้ผู้เข้าอบรมร่วมทำงานไปพร้อมกัน และเป็นการดำเนินการอบรมภายใต้ความดูแลของ Carlos Nocolau Antumes ซึ่งจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษและมอสโคว์ โดยปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนด้านการแสดงที่ Universiry of Evora ประเทศโปรตุเกส

สถานที่อบรม (ทั้ง 2 โปรแกรม) : สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ชั้น9) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สุขุมวิท 23)
ค่าใช้จ่าย : 7,000 บาท / โปรแกรม / ผู้เข้าร่วมอบรม  
จำนวนผู้เข้าร่วม : Maximum 16 คน / โปรแกรม

Arts on Location International Training Programmes 2012: Bangkok   NEW PROGRAMMES  

PROGRAMME 1: The Body Alphabets Workshop Leader: Jorge Parente
Dates: 4-10 June, 2012  
Overview:  Inviting every participant to discover and experiment his/her own vocal identity through an exploration of the body and the voice.   The workshop will be based on « the physical actions » called the “Body Alphabets”, created and developed by Zygmunt Molik (1930-2010) who co-founded the Laboratory Theatre of Grotowski and worked as a professional actor for 25 years. He was also the head of vocal training at the Laboratory Theatre of Wroclaw (Poland), directed by Jerzy Grotowski.   Jorge Parente draws his own educational approach from this major pedagogical and artistic heritage. After a long collaboration as the assistant of Molik, Jorge Parente, actor, theatre director and teaching specialist, currently develops a programme of training to pass on the method of Zygmunt Molik to new followers, in France and abroad.  

PROGRAMME 2: An introduction to Viewpoints Techniques Workshop leader: Nicolau Antunes  
Dates: 12-18 June, 2012  
Overview:  The Viewpoints was first developed by choreographer Mary Overlie in 1970’s to help performers deal with two dominance issues, Time and Space. From this post modern dance concept, the technique was later expanded and adapted by theatre directer, Anne Bogart, as practical tools to create staging with actors. The training technique, consisting of improvisation and theatre sports, addresses essential performance concepts such as becoming present, active listening, spontaneity, trust, and spatial relationships, provides a vocabulary for thinking about and acting upon movement and gesture The Viewpoints allows a group of actors to function together spontaneously and intuitively and to generate bold, theatrical work quickly. It develops flexibility, articulation, and strength in movement and makes ensemble playing really possible.

Carlos Nicolau Antunes, a theatre facilitator, he was trained in Portugal as an actor, studied theatre directing in London and Moscow and has been teaching acting and improvisation at University of Evora, Portugal since 2007. He worked as an actor since 1993, although in the last years he has been mainly teaching and directing.  

Place: Srinakarinwirot University (Prasarnmit)  
Fee per workshop: 7,000 Bahts per person  
Maximum number of participants per workshop : 16  

To apply, please send your CV and a letter stating your intention to attend the workshop, and which workshop you would like to take part to:   Adjjima Na Patalung: info@artsonlocation.net Please visit us on www.artsonlocation.net to find out about our past projects and get an update by follow us on facebook:

http://www.facebook.com/pages/Arts-onLocation/151421578286549   * Please be informed that Khon (Thai Mask Dance Theatre) workshop for International Artists will run again in December, 2012.

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s