Home

poster

กลับมาอีกครั้ง…พร้อมเดินทางต่อไป….

โปรเจค 1/4 เส้นทางระหว่างเขาและเธอ
4 ผู้กำกับ 1 นักเขียนบท กับละครสั้น 4 เรื่อง

“ที่พักใจ”
แสดงโดย : อาคีรา โหมดสกุล, เกรียงไกร ฟูเกษม
“สายน้ำกับสายลม”
แสดงโดย : อรรถพล อนันตวรสกุล, อรดา ลีลานุช
“นี่ไม่ใช่บทเพลงรัก”
แสดงโดย : ชลดี แจ่มปฐม, เบ็น โกศลศักดิ์
“เสียงสะท้อนจากความเงียบ”
แสดงโดย : วรุตม์ เข็มประสิทธิ์, เววิรี อิทธิอนันต์กุล

วันที่ 9-11 สิงหาคม 2556
ร่วมแสดงในงาน
“50 ปี เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวภาษาอังกฤษ มช.”
ณ อาคาร HB 5 ชั้น 1 ห้อง 5100
คณะมนุษยศาสตร์ มช.

*** รายละเอียดรอบแสดงและการจองบัตร
จะประกาศก่อนวันแสดง 2 อาทิตย์ ***

https://www.facebook.com/CrescentMoonTheatre

…………………..

เกี่ยวกับผู้เขียนบท
อรดา ลีลานุช
เริ่มสนใจละครเวทีและเข้าร่วมเวิร์คชอปละครเวทีตอนเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นได้ทุนไปศึกษาต่อที่ St. Olaf College และจบปริญญาตรีทางด้าน Theatre เริ่มเขียนบทละครเวทีตอนศึกษาระดับปริญญาโทที่ Miami University และจากนั้นก็เขียนบทละครมาตลอด มีผลงานการเขียนบทละครทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทย ผลงานล่าสุดที่ผ่านมาคือเรื่อง หญิงสาวกับดวงดาว แสดงที่ The Reading Room

—————-

เกี่ยวกับผู้กำกับ

สุกัญญา เพี้ยนศรี
สนใจและเริ่มทำละครตั้งแต่เรียนมัธยมปลาย ต่อมาเข้าศึกษาต่อและจบจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีผลงานกำกับเรื่อง “Drawing” เข้าร่วมเป็นสมาชิกพระจันทร์เสี้ยวการละครในปี 52 มีผลงานการแสดงและกำกับเรื่อยมา ผลงานกำกับล่าสุดคือ “Fall ร่วง หก ตก หล่น” ซึ่งสร้างสรรค์และแสดงร่วมกับ ศิริธร ศิริวรรณ

รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ
ผู้กำกับและนักเขียนบทประจำคณะ Pastel Theatre เริ่มต้นสนใจละครจากการแสดงเป็นเด็กยกของในเทศกาลละครเล็กๆ ของเครือข่ายหน้ากากเปลือย หลังจากฝึกละครกับเครือข่ายหน้ากากเปลือยอยู่ ๓ ปี จึงเริ่มมีผลงานการเขียนบท และการกำกับการแสดงออกมา เมื่อเริ่มมีแนวทางเป็นของตนเองจึงรวมตัวกับเพื่อน ๓ คนออกมาตั้งกลุ่ม Pastel Theatre จบการศึกษาปริญญาโท ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการร่วมงานละครกับกลุ่มละครอาชีพอื่นๆ ผลงานการเขียนบท และกำกับการแสดงที่ผ่านมาในนาม Pastel Theatre คือ เรื่อง “วันที่สหายพายุกลับบ้าน” และผลงานล่าสุด “คิมจองอิลตายแล้ว”

ศิริธร ศิริวรรณ
จบจากภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคยเข้าอบรมโครงการละคร Do Drama ของคณะมนุษยศาสตร์ สถาบันคลังสมอง และพระจันทร์เสี้ยวการละคร หลังจากนั้นจึงเริ่มทำละครกับภาควิชา ต่อมาได้เข้ามาร่วมเป็นนักทำละครกับพระจันทร์เสี้ยวการละคร มีผลงานที่ผ่านมาโครงการอ่านบทละคร “อ่านในใจ” และผลงานกำกับ “fall ร่วง หก ตก หล่น” ซึ่งสร้างสรรค์และแสดงร่วมกับ สุกัญญา เพี้ยนศรี

เบญจ์ บุษราคัมวงศ์
คุณครูที่รักการทำละคร จบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนใจศิลปะ และละครตั้งแต่เป็นนิสิตชั้นปีที่1 และทำงานละครอย่างต่อเนื่องขณะที่เป็นนิสิต เป็นอดีตประธานชมรมศิลปะการแสดงคณะครุศาสตร์ มีผลงานการกำกับละครเรื่อง “จริงเพียงจริง” และ “รอยยิ้มของอลัน” ในเทศกาลละครกรุงเทพฯ 2551เข้าร่วมเป็นสมาชิกพระจันทร์เสี้ยวการละครในปี 2552 มีผลงานการกำกับในโครงการอ่านบทละคร ได้แก่ อ่านเรื่องรัก, อ่านในใจ และอ่านผู้ชาย ปัจจุบันเป็นครูสอนวิชาสังคมศึกษาที่โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหิน

See more
https://www.facebook.com/CrescentMoonTheatre

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s