Home

12375085_10207053279148845_1747421829784879151_o

Movement Workshop

ฝึกการใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหว เหมาะสำหรับนักแสดงที่อยากจะขยายการใช้ร่างกาย ไม่มุ่งเน้นในการเล่าเรื่อง แต่มุ่งเน้นการกระตุ้นการเปิดการรับรู้และใช้ร่างกาย ไม่ต้องกังวลถึงความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อและไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเต้น นี่เป็นการมองหาความเป็นไปได้ในการใช้ร่างกายขับเคลื่อน แค่เริ่มต้นด้วยการเปิดกว้างทั้งใจกายและทำตัวเหมือนเป็นภาชนะแล้วเราจะเคลื่อนไหวไปด้วยกัน
(รับจำนวนจำกัด เพื่อสะดวกในการเคลื่อนไหวและการใช้พื้นที่)
นำกระบวนการโดย สินีนาฏ เกษประไพ

วันที่ 16-17 มกราคม 2558
เวลา 14.00-18.00 น.
ที่ Crescent Moon Space
*** มีค่าลงทะเขียน ***

 

เกี่ยวกับ
สินีนาฏ เกษประไพ

เริ่มจากการทำงานและฝึกฝนละครในแนวทางละครแบบใช้บทตั้งแต่เรียนอยู่ปี 2 ในมหาวิทยาลัย ได้เข้าเทรนนิ่งการใช้การเคลื่อนไหวร่างกาย Body Movement & Body Expression กับคำรณ คุณะดิลก และ พระจันทร์เสี้ยวการละคร ตั้งแต่ปี 2537 หลังจากนั้นได้ฝึกฝนและแลกเปลี่ยนกับนักการละครและนักเต้นจากต่างประเทศหลายคน เริ่มเทรนนิ่ง Butoh Dance และ View Piont ในปี 2539 เคยร่วมงานและร่วมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มบีฟลอร์ในยุคเริ่มต้น 7 ปีแรก ยังทำงานด้านศิลปะละครอย่างต่อเนื่อง ชอบฝึกฝนเรียนรู้อยู่เสมอและชอบที่จะนำเอาประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ ฝึกฝน ทั้งจากการทำงานและประสบการณ์จากการสอนในมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้ในการนำกระบวนการ และ Workshop
ปัจจุบันเป็น Artistic Director กลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละคร

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s