Home

16864814_10154140473831400_2705802918499612211_n-1

Creative Movement & Body Expression Workshop
12 มีนาคม 2560

เป็นการอบรมแบบวันเดียว (4 ชั่วโมง) เน้นเรื่องการใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหว เหมาะสำหรับนักแสดงและผู้สนใจทั่วไปที่อยากกระตุ้นการใช้ร่างกายในการแสดง
– รู้จักและควบคุมร่างกาย
– รู้จักการปล่อยร่างกายและตระหนักรู้ปฎิกริยาทางร่างกายผ่านการเคลื่อนไหว
– ไม่กลัวที่จะผิด
– ทดลองค้นหาการสื่อสารผ่านการเคลื่อนไหวกับโจทย์
(รับจำนวนจำกัด เพื่อสะดวกในการเคลื่อนไหวกับการใช้พื้นที่)

นำกระบวนการโดย สินีนาฏ เกษประไพ

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560
เวลา 14.00-18.00 น.
ที่ Crescent Moon Space
ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
โทร 086 797 1445, 081 929 4246
FB:CrescentMoonTheatre

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s